Français   -   Nederlands
Service punt:
+32 (0)56 75 94 62

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 oktober 2018. 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Metal Service Zwevegem. U dient zich ervan bewust te zijn dat Metal Service Zwevegem niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Metal Service Zwevegem respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Bescherming van de persoonsgegevens

1.1. Metal Service Zwevegem respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 1.2. GDPR wetgeving 2018 

Metal Service Zwevegem engageert zich om te evolueren naar een 100% compliancy conform de GDPR wetgeving in 2018.  

De GDPR wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effect voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt de Europese Privacy-richtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

Deze privacy policy is slechts een van de vele stappen die we hiervoor ondernemen. Op aanvraag stellen we onze documentatie met ondernomen maatregelen graag ter beschikking.

1.3. Persoonsgegevens Metal Service Zwevegem

1.3.1 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: contactgegevens klanten

1.3.2 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: Wachtwoorden

2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens

3. In geval van een data breach 

4. Vragen over ons privacybeleid?

We doen er voortdurend alles aan om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Metal Service Zwevegem

Ommegangstraat 1

8550 Zwevegem, België

Tel: +32 56 75 94 62